05/12/2020 09:01        

Cơ cấu tổ chức khoa/ phòng

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

 

Giám đốc: Ông Diệp bảo Lộc
Email: 
Điện thoại: 

 

Phó giám đốc: Ông Đoàn Quốc Hùng
Email: dqhung.yhct@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0913.419.824

 

Phó giám đốc: Ông Lê Trọng Quyền
Email: ltquyen@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0903.513.332

CÁC KHOA/PHÒNG CHỨC NĂNG

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp
Phó trưởng phòng: Ông Lương Tiến Dũng
Email: ltdung.yhct@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0935.692.129

 

Phòng Tổ chức hành chính
Trưởng phòng: Bà Lương Thị Tin
Email: lttin@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0911.254.234

 

Phòng Tài chính kế toán
Trưởng phòng: Ông Trần Đình Đạt
Email:tddat@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 0905.136.960

 

Phòng Đào tạo - chỉ đạo tuyến
Phó trưởng phòng: Bà Sử Đăng Khánh
Email: sudangkhanh@gmail.com
Điện thoại: 0983.834.321

 

Phòng Điều dưỡng
Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Thanh Hà
Email: pttha@khanhhoa.gov.vn
Điện thoại: 099.360.0284

 

Khoa Dược
Trưởng khoa: Bà Đoàn Thị Kim Anh
Email: doankimanh0272@yahoo.com
Điện thoại: 083.856.9772

 

Khoa Dinh dưỡng
Trưởng khoa: Bà Lưu Thị Minh Thuật
Email: luuminhthuat@gmail.com
Điện thoại: 0983.834.836

 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Trưởng khoa: Bà Hồ Ngọc Mỹ Hương
Email: myhuongksnk@gmail.com
Điện thoại: 0914.127.940

 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Trưởng khoa: Ông Trần Phan Chất
Email: chattranphan@gmail.com
Điện thoại: 0905.179.568

 

Khoa Khám bệnh
Phó trưởng khoa: Bà Nguyễn Hoài Thanh Mẫn
Email: bsthanhman80@gmail.com
Điện thoại: 0932.464.327

 

Khoa Y học cổ truyền
Phó trưởng khoa: Bà Phạm Thị Kim Thu
Email: thupham.200168@gmail.com
Điện thoại: 0993.312.989

 

Khoa Chỉnh Hình
Trưởng khoa: Ông Nguyễn Ngọc Vương
Email: bsnguyenngocvuong@gmail.com
Điện thoai: 0903.681.124

 

Khoa Vật Lý
Trưởng khoa: Bà Lê Thị Kim Quý
Email: quyyhctphcn@gmail.com
Điện thoại: 0982.672.694

 

Khoa Bệnh người cao tuổi
Quản lý khoa: Phó Giám đốc Đoàn Quốc Hùng

Phó trưởng khoa: Bà Quách Thị Hằng

Email: bshangquach@gmail.com

Điện thoại: 0973864862

 

Khoa Bệnh nghề nghiệp
Quản lý khoa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Email: hoayhctphcnkh@gmail.com

Điện thoại: 0962121389

 

Khoa Châm cứu dưỡng sinh
Trưởng khoa: Ông Nguyễn Lộc
Email: nguyenloc1961kh@gmail.com,
Điện thoại: 076.700.558

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH