21/10/2019 08:05        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Xét nghiêm-CLS

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA XÉT NGHIỆM

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

 

 

I. CHỨC NĂNG:

Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh là khoa cận lâm sàng, có chức năng thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, hỗ trợ các khoa lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

II. NHIỆM VỤ:

1. Thực hiện nhu cầu xét nghiệm máu, nước tiểu cơ bản: huyết học, sinh hóa máu, tổng phân tích nước tiểu,.. các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X quang, siêu âm, điện tim, đo loãng xương, đo điện cơ,...của bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng trong bệnh viện phù hợp khả năng của bệnh viện;

2. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm;

3. Lấy mẫu bảo quản, gởi lên tuyến trên đối với các xét nghiệm không thực hiện được tại bệnh viện;

4. Trả kết quả ngay đối với trường hợp cấp cứu, các trường hợp khác phải được trả trong ngày;

5. Trước khi thực hiện phải kiểm tra lại các thông tin bệnh nhân, chỉ định của bác sĩ lâm sàng;

6. Định kỳ chuẩn thức các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để đảm bảo tính chính xác các kết quả;

7. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng, thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng kết quả cận lâm sàng;

8. Bảo đảm vệ sinh vô khuẩn theo đúng quy chế công tác khoa KSNK;

9. Bảo đảm an toàn sinh học (đối với phòng xét nghiệm) theo quy định về an toàn sinh học;

10. Lập kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hóa chất, thuốc thử, sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh;

11. Thực hiện công tác bảo quản hóa chất, công tác tiêu độc, tẩy uế, xử lý chất thải của khoa theo quy định chống nhiễm khuẩn;   

12. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị được trang bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn, kiểm soát bức xạ theo quy định;

13. Phải chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc và dụng cụ cấp cứu;

14. Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong công tác xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

15. Tham gia nghiên cứu khoa học;

16. Hướng dẫn học sinh đến thực tập tại khoa;

17. Tổ chức công tác hành chính khoa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo qui định;

                 18. Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do BYT quy định./.