Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Khám bệnh đa khoa
       
  21/10/2019 08:06        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Khám - Cấp cứu

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHÁM CẤP CỨU

 

 

1. Chức năng:

          - Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện;

          - Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép;

          - Tổ chức làm việc thuờng trực theo quy định đối với bệnh viện;

          - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;

          - Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu;

          - Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;

          - Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ về lĩnh vực cấp cứu.

2. Nhiệm vụ:

          - Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu

          - Khám và chọn lọc người bệnh vào điều trị nội, ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu

          - Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe được giao;

          - Giải quyết các cấp cứu, trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn chuyển người bệnh chuyển lên tuyến trên;

          - Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt;

* Nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân khoa Khám Cấp cứu

          a. Trưởng khoa Cấp cứu có nhiệm vụ:

          Trưởng khoa cấp cứu ngoài nhiệm vụ và quyền hạn chung của trưởng khoa lâm sàng còn có nhiệm vụ:

          - Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế cấp cứu, hồi sức và chống độc;

          -  Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế trong tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh. Phối hợp với các khoa lâm sàng khác hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu trong bệnh viện;

          - Trong trường hợp có những cấp cứu đặc biệt như: cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm hoạ, cấp cứu bệnh dịch, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo giám đốc bệnh viện để tổ chức cấp cứu có hiệu quả.

          b. Bác sĩ khoa Cấp cứu có nhiệm vụ:

          - Tiếp nhận người bệnh cấp cứu, thăm khám, xử trí cấp cứu theo Hướng dẫn điều trị cấp cứu, ghi chép đầy đủ diễn biến của người bệnh vào hồ sơ bệnh án. Hợp tác tốt với các bộ phận cấp cứu trong hệ thống cấp cứu của bệnh viện;

          - Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật cấp cứu;

          - Trong những trường hợp khó phải báo cáo lãnh đạo khoa xin ý kiến hội chẩn;

          - Bàn giao đầy đủ tình trạng người bệnh cho ca sau.

          c. Điều dưỡng khoa Cấp cứu có nhiệm vụ:

          - Tham gia tiếp nhận người bệnh cấp cứu, phân loại ban đầu, nếu tình trạng người bệnh nặng phải thực hiện ngay các biện pháp cấp cứu ban đầu phù hợp và báo ngay cho bác sỹ để thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời;

          - Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện và thuốc cấp cứu sẵn sàng bảo đảm cấp cứu theo quy định;

          - Khẩn trương thực hiện y lệnh cấp cứu theo đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện;

          - Theo dõi sát và chăm sóc người bệnh, phát hiện những diễn biến bất thường để kịp thời xử trí và báo cáo bác sỹ;

          - Bàn giao đầy đủ việc chăm sóc người bệnh cho ca sau;

          - Bổ sung thuốc cấp cứu đầy đủ theo số lượng quy định, bảo quản thuốc và dụng cụ cấp cứu, nhận và bàn giao thuốc, dụng cụ cấp cứu giữa các ca trực.

          d. Các nhân viên khác của khoa theo sự phân công của trưởng khoa.