Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Khám bệnh đa khoa
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Khám - Cấp cứu
21/10/2019

Được thành lập vào ngày 30 tháng 11 năm 2012. Tiền thân của khoa là khoa Khám - Cận lâm sàng, được hình thành và phát triển từ ngày 10/8/1999.