Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Dinh dưỡng
Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Dinh dưỡng
21/10/2019

Khoa dinh dưỡng được thành lập cùng với quyết định đổi tên Bệnh viện ĐD- PHCN thành Bệnh viện YHCT & PHCN của UBND Tỉnh Khánh hòa ký ngày 5 tháng 9 năm 2012