Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Chỉnh hình
       
  21/10/2019 08:06        

Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ khoa Chỉnh hình

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA CHỈNH HÌNH

 

I. CHỨC NĂNG:

Khoa Chỉnh hình là khoa lâm sàng, có phòng phẫu thuật, có chức năng thực hiện  thu dung khám và điều trị bằng phẫu thuật, thủ thuật theo kế hoạch. Có đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Điều trị các bệnh lý ngoại khoa thuộc chuyên ngành ngoại chấn thương chỉnh hình, trĩ.

2. Điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, ngoại không mổ.

3. Tham gia hội chẩn liên khoa, toàn viện khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với khoa cận lâm sàng, các chuyên khoa để hỗ trợ điều trị bệnh nhân được tốt nhất.

5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh đang điều trị tại khoa và hướng dẫn người bệnh phòng bệnh, chăm sóc các bệnh xương khớp như thoái hóa, loãng xương,...

6. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả máy móc, thiết bị được trang bị.

7. Áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

8. Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

9. Hướng dẫn học sinh đến thực tập tại khoa.

10. Tổ chức công tác hành chính khoa, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo qui định.

                 11. Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ y tế quy định./.