Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Các khoa ❯ Châm cứu Dưỡng sinh
GIỚI THIỆU KHOA CHÂM CỨU – DƯỠNG SINH
06/05/2021

- Số giường kế hoạch được giao của khoa năm 2021 là 100 giường điều trị nội trú ban ngày và điều trị ngoại trú, tuy nhiên số lượng người bệnh thực tế luôn dao động ở 80 - hơn 100 người và khoảng hơn 150-200 người kết hợp của các khoa khác. - Khoa CCDS là một tập thể đoàn kết với đội ngũ Bác sĩ, Điều dưỡng, Y sĩ YHCT được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn. Tính đến tháng 4/2021 khoa CCDS có 13 nhân lực, trong đó:

CHUYỂN ĐỔI SỐ

abc

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

ZBC

ĐĂNG KÝ KCB

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH