• Quy trình chăm sóc, phục vụ bệnh nhân

    Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng thu phí. Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng BHYT. Quy trình Quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa nội trú ...
    chi tiết
  • THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

    -THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP NGHI NGHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. -THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐINH VĂN THIỆU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Ở NGƯỜI TỈNH KHÁNH HÒA -THƯ CẢM ƠN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA CẢM ƠN CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CHUNG SỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. _NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ CÓ NGUY CƠ CAO BỊ BIẾN CHỨNG NGHIÊM TRỌNG VÀ TỬ VONG VÌ COVID-19. -HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT TẠM THỜI NGƯỚI VỀ KHÁNH HÒA TỪ TP.HCM (HD NGÀY 30/5/2021) -CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI. -HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CV SỐ 3896/UBND-KGVX VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI. - HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT NGƯỜI VỀ TỪ Ổ DỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KHÁNH HÒA.
    chi tiết