Tin tức
  • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa năm 2020

    Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu  tuyển dụng 38 viên chức, bao gồm: Bác sĩ đa khoa hạng III: 01 chỉ tiêu; Bác sĩ YHCT hạng III: 09 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 02 chỉ tiêu; Kế toán viên (Đại học): 02 chỉ tiêu; Y sĩ YHCT hạng IV: 07 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 09 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng IV: 03 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Xem chi tiết nội dung dưới đây
    chi tiết
Hướng đến người bệnh
Các dịch vụ y tế nổi bật
Hướng dẫn người bệnh
  • Quy trình chăm sóc, phục vụ bệnh nhân

    Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng thu phí. Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng BHYT. Quy trình Quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa nội trú ...
    chi tiết