Tin tức
Hướng đến người bệnh
Các dịch vụ y tế nổi bật
Hướng dẫn người bệnh
  • Quy trình chăm sóc, phục vụ bệnh nhân

    Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng thu phí. Quy trình KCB ngoại trú đối với đối tượng BHYT. Quy trình Quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa nội trú ...
    chi tiết
  • THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

    -HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CV SỐ 3896/UBND-KGVX VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG TÌNH HÌNH MỚI. - HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT NGƯỜI VỀ TỪ Ổ DỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT KHÁNH HÒA.
    chi tiết