Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Chương trình 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Tải Văn bản tại đây: 12_CT_UBND.pdf


Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu