Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ HƯỞNG BHXH






Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu