Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

 
Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Ngày 31/8/2018 UBND tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đây là đầu thống nhất của tỉnh, câp cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra còn cung cấp nhiều tiện ích khác liên quan đến thủ tục hành chính được cung cấp tại địa chỉnh hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn


Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu