Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
V/v ban hành tài liệu, bãi bỏ một số quy trình trong hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008
Nội dung văn bản có thể tải tại đây 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu