Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
TƯƠNG TÁC THUỐC STATIN CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG
TƯƠNG TÁC THUỐC STATIN CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG

Rối loạn chuyển hóa lipid máu là một bệnh thường gặp, là nguyên nhân hàng đầu gây xơ vữa động mạch, để lại nhiều biến chứng nguy hiểm


Có nhiều nhóm thuốc điều trị Rối loạn chuyển hóa lipid máu, trong đó nhóm Statin là được sử dụng phổ biến.

 


   Bên cạnh hiệu quả điều trị, người ta cũng ghi nhận những tác dụng phụ, tương tác của Statin, hậu quả nghiêm trọng nhất của các tương tác Statin là đau cơ, tiêu cơ vân. Khi có tương tác xảy ra, nên chọn một thuốc không liên quan hoặc chuyển sang một Statin không tương tác hoặc giảm liều Statin. Một số chuyên gia khuyên nên dùng lại Statin ba ngày hoặc lâu hơn sau khi có tương tác.

 Dưới đây là một số tương tác statin có ý nghĩa lâm sàng.

  

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Jacobson TA.  Comparative pharmacokinetic interaction profiles of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin when coadministered with cytochrome P450 inhibitors.  Am J Cardiol 2004; 94:1140-6. 2. Williams D, Feely J. Pharmacokineticpharmacodynamic drug interactions with HMG-CoA reductase inhibitors.  Clin Pharmacokinet 2002; 41:343-70. 3. Jones PH, Davidson MH.  Reporting rate of rhabdomyolysis with fenofibrate + statin versus gemfibrozil + any statin.  Am J Cardiol 2005; 95:1202. 4. Alsheikh-Ali AA, Kuvin JT, Karas RH. Risk of adverse events with fibrates.  Am J Cardiol 2004; 94:935-8. 5. Corsini A, Bellosta S, Davidson MH. Pharmacokinetic interactions between statins and fibrates.  Am J Cardiol 2005;96:44K-49K. 6. McGowan MP; Treating to New Target (TNT) Study Group.  There is no evidence for an increase in acute coronary syndromes after short-term abrupt discontinuation of statins in stable cardiac patients. Circulation 2004; 110:2333-5. 7. Daskalopoulou SS, Delaney JA, Filion KB, et al. Discontinuation of statin therapy following an acute myocardial infarction:  a population-based study.  Eur Heart J 2008; 29:2083-91. 8. Spencer FA, Fonarow GC, Frederick PD, et al. Early withdrawal of statin therapy in patients with non-STsegment Elevation myocardial infarction.  ArchInternMed 2004; 164:2162-8. 9. Blanco M, Nombela F, Castellanos M, et al. Statin treatment withdrawal in ischemic stroke:  a controlled randomized study.  Neurology 2007; 69:904-10. 10. Liao JK.  Is statin discontinuation an option in patients who have had a stroke?  Nat Clin Pract Neurol 2008; 4:18-9. 11. Product information for Mevacor.  Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ 08889.  February 2012. 12. Product monograph for Mevacor.  Merck Frosst Canada Ltd.  Kirkland, QC H9H 3L1.  March 2011. 13. Product information for Zocor.  Merck & Co., Inc.  Whitehouse Station, NJ 08889.  February 2012. 14. Product monograph for Zocor.  Merck Canada, Inc. Kirkland, QC H9H 4M7.  October 2011. 15. Product information for Cordarone.  Wyeth Pharmaceuticals Inc.  Philadelphia, PA 19101. October 2011. 16. Kahri J, Valkonen M, Backlund T, et al. Rhabdomyolysis in a patient receiving atorvastatin and fluconazole.  Eur J Clin Pharmacol 2005; 60:9057.. 17. Tufan A, Dede DS, Cavus S, et al.  Rhabdomyolysis in a patient treated with colchicine and atorvastatin. Ann Pharmacother 2006; 40:1466-9.


Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu