Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Tập huấn công tác PCCC&CNCH

         Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/11/2015 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo cuả Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; Văn bản chỉ đạo số 651/UBND-NC ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

         Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác PCCC&CNCH tại đơn vị, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của toàn bệnh viện và của từng khoa, phòng đặc biệt là phương án thoát nạn; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thảm họa và củng cố đội phòng cháy chữa cháy của đon vị  gồm 29 đ/c; Xây dựng kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn; Quan tâm mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ công tác PCCC& cứu nạn cứu hộ sẵn sàng phối hợp, ứng phó khi có tình huống xảy ra.


Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách dập cháy
Nhân viên bệnh viện thực hiện sau khi tập huấn về PCCC

Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu