Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT QUÝ I/2016

            Ngày 15 tháng 4 năm 2016 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016
Bs CKII Nguyễn Minh Hiếu giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo

            Là năm thứ 4 chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động từ bệnh viện ĐD-PHCN sang mô hình bệnh viện YHCT&PHCN, kết hợp với khám chữa bệnh ban đầu BHYT cho người dân 4 xã, phường và sinh viên các trường cao đẳng, đại học quanh địa bàn bệnh viện

  Được sự quan tâm của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế, BHXH Khánh Hòa, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị Y tế trong tỉnh.

           Đội ngũ CBVC Bệnh viện năng động, nhiệt tình có phẩm chất đạo đức tốt, hăng say với công việc

          Bệnh viện nhìn chung đã hoàn các chỉ tiêu kế hoạch cao hơn năm 2015, đã từng bước hoàn chỉnh để nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức cho nhân dân trong toàn tỉnh.

          Trong 03 tháng đầu năm 2016 nhìn chung tất cả các chỉ tiêu đều đạt vượt hơn so với cùng kỳ năm 2015, số lần khám tại Bệnh viện đạt 27,4%; thu dung điều trị người bệnh đạt so với kế hoạch là 24,4%, người bệnh nội trú đạt 29,5% tăng 23,2%, ngoại trú 21,8% tăng 13,2%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 77,6% tăng 8,6%. Tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tăng so với cùng kỳ; sử dụng thuốc Y học cổ truyền đạt 35,2% tăng so với cùng kỳ là 7,8%. Ngày điều trị bình quân nội trú 18,9 ngày/BN giảm 0,9 ngày so với cùng kỳ, phẫu thuật đạt 16,1%. Cận lâm sàng xét nghiệm tăng so với cùng kỳ 21,6%. Điện tim tăng 36,3% so với cùng kỳ đặc biệt Siêu âm tăng so với năm 2015 là 113,1%. Oxy cao áp đạt 10,0% tăng hơn so với cùng kỳ. Thu viện phí 3.929 triệu đạt 26,0 % tăng 62,5% so với cùng kỳ.

 - Bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ, cơ quan văn hoá và quy tắc ứng xử. Ban Thanh tra nhân dân đã hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật chế độ, qui chế, nội qui của đơn vị.

          Cũng tại Hội nghị Giám Đốc bệnh viện đã khen đột suất cho 02 tập thể là Khoa Chỉnh Hình và Phòng tài chính kế toán có thành tích xuất sắc trong 3 tháng đầu năm 2016.
Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu