Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch công tác tuần 3 (Từ ngày 16/03/2015 - 23/03/2015)

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 03 NĂM 2015

                                                                                      (16/03/2015 " 20/03/2015)

 

THỨ / NGÀY

T.G

NỘI DUNG

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

Hai

16/03/2015

 

 

 

 

 

Ba

17/03/2015

09h00

14h00

15h30

- Kiểm tra công tác Dược chính Khoa CH + BNN

- Bình bệnh án khoa YHCT

- Kiểm tra vệ sinh toàn viện

 

K.YHCT

Các Khoa

Khoa Dược

Theo  quy định

Theo quy định

DS. Kim Anh

PGĐ .Bs Hùng

CN. Hà

18/03/2015

08h00

 

- Sở Y tế quyết toán kinh phí 2014

 

P. TCKT

Đoàn kiểm tra

quyết toán SYT

 

SYT

 

Năm

19/03/2015

09h00

14h30

- Họp Hội Đồng Thanh lý

- Họp chi bộ

P.TCKT

 

Hội Đồng

Tất cả đảng viên

CTHĐ.DS.Quyền

Phó Bí Thư

 

Sáu

20/03/2015

 

09h00

09h30

14h00

- Kiểm tra công tác Dược chính Khoa BNCT + Khám

- Họp Hội Đồng thi đua

- Kiểm tra công tác Dược chính Khoa YHCT + CCDS

 

Khoa Dược

Các thành viên  HĐ

Khoa Dược

DS. Kim Anh

Chủ Tịch HĐ

DS. Kim Anh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nha Trang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

       Lãnh Đạo Duyệt                                                                                                        Người lập bảng

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                         Trần Thiên Kim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  

Tải về tại đây :tuần 3.doc

                                                                

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu