Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch trưc tết 2014

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Từ ngày:  28/01/2014 – 10/02/2014)


THỨ NGÀY


LÃNH ĐẠO


TK

LÂM SÀNG


TRỰC ĐIỀU DƯỠNG

Theo lịch khoa


BẢO VỆ

    (Tăng cường)


HỘ


Hai 27/01

27 ÂL


BS. Hùng


BS. Vương


Trang (C.Hình) Lý (Lão);

Duyên( Khám); Hiền (YHCT );


Phương


 


Ba 28/01

28 ÂL


BS. Hiếu


BS.Nhàn


Huệ (C.Hình) Phương (Lão);

Linh ( Khám); Điệp (YHCT );


Hảo

Công


P.Lan


Tư 29/01

29 ÂL


DS. Quyền


BS. Long


Nhân ( Lão ) ; Đoan ( Khám);

Tâm (YHCT);Trang (C.Hình)


Cường

Chí


Dung


Năm 30/01

 30 ÂL


BS. Hùng


BS. Chất


Loan (C.Hình); Sen ( Lão);

Bích ( Khám);Cảnh (YHCT );


Phương

Quân


Lan (Khám)


Sáu 31/01

 01 ÂL


BS Thuận


BS. Hải


 Thêu (C.Hình); Thanh ( Lão); Hạnh ( Khám);Tuyến (YHCT );


Hảo

Tiến Hùng


Nhàn


Bảy 01/02

  02 ÂL


DS.Quyền


BS.Quang


Hiền (YHCT ); Lý ( Lão);

Duyên ( Khám);Huệ (C.Hình )


Cường

Hồng Phương


Hoa


CN 02/02

03 ÂL


BS. Hiếu


BS. Lân


Phương ( Lão); Giang ( Khám)

Thuận (YHCT ); Hải (C.Hình )


Phương

Nam


Xu


Hai 03/02

04 ÂL


BS. Hùng


BS. Lộc


Nhân ( Lão); Linh ( Khám)

Điệp (YHCT ); Loan(C.Hình )


Hảo

Tính


Thảo


Ba 04/02

05 ÂL


BS Thuận


BS.Thanh


Sen ( Lão); Điệp ( Khám)

Loan (YHCT ); Thêu(C.Hình )


Cường

Sơn


Diện


Tư 05/02

06 ÂL


DS. Quyền


BS.Quý


Thanh ( Lão); Khanh ( Khám)

Sương (YHCT ); Trang (C.Hình )


Phương

Mai


Lan (Khám)


Năm 06/02

07 ÂL


BS. Hiếu


BS.Minh


Lý (Lão); Đoan (Khám)

Thuận(YHCT); Huệ(C. Hình)


Hảo


 


Sáu

07/02


BS. Hiếu


BS. Vương


Phương ( Lão); Bích ( Khám);

Cảnh (YHCT ); Loan (C.Hình )


Cường


 


Bảy

08/02


BS. Hiếu


BS. Long


Nhân ( Lão); Hạnh ( Khám)

Tuyến (YHCT ); Hải (C.Hình )


Phương


 


CN

09/02


BS. Hùng


BS. Hải


Sen ( Lão); Duyên ( Khám)

Loan (YHCT ); Thêu (C.Hình )


Hảo


Nhàn


Hai

10/02


BS. Hùng


BS.Quang


Thanh ( Lão); Điệp ( Khám)

Tâm (YHCT ); Trang (C.Hình


Cường


 

 


  ( Mọi sự thay đổi trong bảng trực phải báo Trực Lãnh đạo)

Trực thường trú:

Dược:- Nguyễn Thị Xuân Hương: 30,01,02/02/2013 Nhằm ngày 30,02,03 ( Âm lịch )  ĐT: 0905453100

           - Lê Thị Cẩm Hương:         29,31,03 /02/2013 Nhằm ngày 29,01,04 ( Âm lịch )  ĐT: 01262680736

           - NG. Thị Thúy Nhơn:    28, 04 ,8,9/02/2013 Nhằm ngày 28, 05,9,10 ( Âm lịch )  ĐT: 0976788059

Oxy cao áp: BS Thiều Long ĐT: 0982980549

Điện thoại :                            -  GĐ BS Thuận : 058. 2201366 – 058.3872539 (091.4095065)

-  PGĐ DS Quyền :  058.3832632- (090.3513332)

-  PGĐ BS Hùng  : 058. 2212777 – 058.3550028 – ( 091.3419824 )

-  PGĐ BS Hiếu    :  0913458771

-  Lái xe  Tuấn: 058.3510073  (090.5228343)

                                              -  Lái xe Tính  : 058. 3851807 (090.5306420)

                                              -  Bảo vệ        : Phương 0979529807; Hảo 01664514891;Cường 0905712139


Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu