Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch sử hình thành

                     Ban chấp hành đoàn thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2014

Căn cứ nghị quyết của chi bộ Bệnh viện Điều dưỡng – PHCN nhiệm kỳ 2005 – 2010 ngày 27/5/2010,

Căn cứ vào cuộc họp giữa đại diện chi bộ Bệnh viện với 31 Đoàn viên là CBVC của bệnh viện ngày 25/11/2011 đã đi đến quyết định thành lập chi đoàn thanh niên của bệnh viện.

Qua thời gian chuẩn bị đến ngày 20 tháng 12 năm 2010 Chi bộ bệnh viện có công văn gửi Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh xin thành lập chi đoàn với số thành viên ban đầu là 31 đoàn viên. Và đồng thời dự kiến ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí là:

- ĐC Nguyễn Hoàng Nam                  Bí thư

- ĐC Nguyễn Thị Quyên                    Phó bí thư

- ĐC Đoàn Đình Chí                          Ủy viên

- ĐC Võ Thị Thu Ngân                       Ủy viên

- ĐC Phạm Hồng Phương                 Ủy viên

Ngày 22 tháng 12 năm 2010 BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh có quyết định thành lập chi đoàn Bệnh viện điều dưỡng – Phục hồi chức năng. Và chi đoàn Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng thuộc cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp.

Ngày 29/6/2011 Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2011 - 2014 diễn ra thành công và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 05 đồng chí sau:
 

1. ĐC: Nguyễn Hoàng Nam                     - Bí Thư

2. ĐC: Nguyễn Thị Quyên                         - Phó bí thư

3. ĐC: Nguyễn Ngọc Mai                          - Ủy viên

4. ĐC: Hồ Lê Bích Linh                              - Ủy viên

5.. ĐC: Phạm Hồng Phương                    - Ủy viênCẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu