Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 7 NĂM 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 THÁNG 7 NĂM 2013


THỨ / NGÀY


T.G


NỘI DUNG


CHUẨN BỊ


THÀNH PHẦN


CHỦ TRÌ


Hai

29/07/2013


08h00


- Dự giao ban khu vực miền trung

Tại BV ĐD- PHCNTW (2 ngày)BS Thuận , BS HiếuBa

30/07/2013


8h00

14h00


- Dự sơ kết 6 tháng tại Sở Y tế

- SHCM Điều dưỡngBS Hùng, KHTH, TCKT


CN. Hà


31/07/2013Năm

01/08/2013Sáu

02/08/2013                                                                                            Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2013
      Lãnh đạo đã duyệt
                                                                             Người lập bảng                                                                                                                                    

 

                                                                                                                   Lưu Thị Thanh Thuỷ                                                                                                                                                


Tải về tại đây

Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu