Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch trực tuần 5 tháng 7 năm 2013

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Thứ

ngày

LÃNH ĐẠO

TK

LÂM SÀNG

ĐD

CẤP CỨU

LƯU

ĐD

KHOA

YHCT

ĐD

KHOA LÃO

ĐD

KHOA

C.HÌNH

BẢO

VỆ

Hai

29/07

BS.Thuận

BS.Vương

ĐD. Dũng

ĐD. Sương

ĐD.Phương

ĐD. Linh

Phương

Ba

30/07

BS.Thuận

BS. Ngọc

ĐD. Điệp

ĐD.Thuận

ĐD. Hoà

ĐD.  Huệ

Cường

31/07

BS.Thuận

BS. Lộc

ĐD. Hạnh

ĐD. Hiền

ĐD. Sen

ĐD Khanh

Hảo

Năm

01/08

BS.Thuận

BS. Thanh

ĐD. Lang

ĐD. Loan

ĐD.Thanh

ĐD. Loan

Phương

Sáu

02/08

BS.Thuận

BS. Minh

ĐD. Linh

ĐD. Tuyến

ĐD. Nhân

ĐD. Hải

Cường

Bảy

03/08

BS.Thuận

BS. Hải

ĐD. Đoan

ĐD. Sương

ĐD. Lý

ĐD.Thêu

Hảo

CN

04/08

BS.Hiếu

BS. Lân

ĐD. Uyên

ĐD.Thuận

ĐD.Phương

ĐD. Linh

Phương

Hai

05/08

BS.Hiếu

BS. Quang

ĐD. Bích

ĐD. Hiền

ĐD. Hoà

ĐD.  Huệ

Cường

 ( Mọi sự thay đổi trong bảng trực phải báo về Phòng Kế hoạch tổng hợp)

 Làm ngoài giờ:  (7h00 - 11h00) Chủ nhật 21/7/2013: HL  Thảo

Đin thoi:  -  GĐ BS Thuận      : 058.2201366 - 058.3872539 (091.4095065)

      -  PGĐ DS.Quyền   : 058.3837051 - 058.3836631 –    058.3 832631     (090.3513332)

                     -  PGĐ BS Hùng    : 058.3550028 – (091.3419824)

                   -  PGĐ BS Hiếu      : 0913458771

                   -  Lái xe Tuấn         : 090.5228343

                   -  Lái xe Tính: 058.3851807 (090.5306420)

                   - Bảo vệ: Phương 0979529807; Hảo 01664514891;Cường 0905712139

                   - Thường trú Oxy cao áp:  BS Long 0982980549

                   - Thường trực dược:  Hương 0905453100, Tú  0907756075

                                                                  Khánh Hoà, ngày 25 tháng 07 năm 2013

LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                             Người lập bảng

 

                                                                                            Lưu Thị Thanh Thủy

Tải về tại đây

Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu