Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

 
Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 06 NĂM 2013

(03/06/2013 " 07/06/2013)

 

THỨ / NGÀY

T.G

NỘI DUNG

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

Hai

03/06/2013

- Đoàn thanh niên đi dự biểu dương đoàn viên ưu tú

Nam, Quyên, Mai, Linh,

Phương, Lý, Sương, Giang.

Ba

04/06/2013

10h00

14h30

- Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa CHình, K.BNN

-  Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa khám, K.lão

Các khoa

CN.Hà, uyên , Hà, Minh

CN. Hà,Trang, Phương, Hiền

05/06/2013

8h00

15h00

- Kiểm tra phòng cháy chữa cháy

- Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa YHCT,CC- DS

P.TCHC

CN. Hà, Trang, Uyên

Năm

06/06/2013

14h00

- Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng (ĐD trong bệnh phù phổi cấp)

K.khám

Tất cả Điều dưỡng

CN. Hà

Sáu

07/06/2013

                                                                                                                                      Khánh Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2013                                                                                                                                   

      Duyệt                                                                                                                                        Người lập bảng

 

                                                                                                                                                      Lưu Thị Thanh Thuỷ                                                                                                                                                


Tải về 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu