Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 06 NĂM 2013

(03/06/2013 " 07/06/2013)

 

THỨ / NGÀY

T.G

NỘI DUNG

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

Hai

03/06/2013

- Đoàn thanh niên đi dự biểu dương đoàn viên ưu tú

Nam, Quyên, Mai, Linh,

Phương, Lý, Sương, Giang.

Ba

04/06/2013

10h00

14h30

- Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa CHình, K.BNN

-  Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa khám, K.lão

Các khoa

CN.Hà, uyên , Hà, Minh

CN. Hà,Trang, Phương, Hiền

05/06/2013

8h00

15h00

- Kiểm tra phòng cháy chữa cháy

- Kiểm tra thực hiện thông tư 07 khoa YHCT,CC- DS

P.TCHC

CN. Hà, Trang, Uyên

Năm

06/06/2013

14h00

- Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng (ĐD trong bệnh phù phổi cấp)

K.khám

Tất cả Điều dưỡng

CN. Hà

Sáu

07/06/2013

                                                                                                                                      Khánh Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2013                                                                                                                                   

      Duyệt                                                                                                                                        Người lập bảng

 

                                                                                                                                                      Lưu Thị Thanh Thuỷ                                                                                                                                                


Tải về


Cẩm nang sức khỏe
Sức khỏe cộng đồng

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu