Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Lịch trực tuần 1 tháng 6 năm 2013

  

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Thứ

ngày

LÃNH ĐẠO

TK

LÂM SÀNG

ĐD

CẤP CỨU

LƯU

ĐD

KHOA

YHCT

ĐD

KHOA LÃO

ĐD

KHOA

C.HÌNH

BẢO

VỆ

Hai

27/05

BS. Hiếu

BS. Ngọc

ĐD. Uyên

ĐD.Sương

ĐD. Lý

ĐD. Hải

Phương

Ba

28/05

BS .Hiếu

BS. Lân

ĐD. Dũng

ĐD.Thuận

ĐD.Sen

ĐD. Thêu

Cường

29/05

BS. Hiếu

BS. Minh

ĐD. Bích

ĐD.Tâm

ĐD.Thuỷ

ĐD.Trang

Hảo

Năm

30/05

BS .Hiếu

BS.Hải

ĐD. Điệp

ĐD.Hiền

ĐD.Nhân

ĐD.Linh

Phương

Sáu

31/05

BS. Hiếu

BS.Thanh

ĐD. Hạnh

ĐD.Loan

ĐD.Phương

ĐD.Huệ

Cường

Bảy

01/06

BS .Hiếu

BS.Vương

ĐD. Lang

ĐD.Tuyến

ĐD. Hoà

ĐD. Loan

Hảo

CN

02/06

BS. Thuận

BS. Ngọc

ĐD. Uyên

ĐD.Cảnh

ĐD. Lý

ĐD. Hải

Phương

Hai

03/06

BS .Thuận

BS. Lân

ĐD. Dũng

ĐD. Điệp

ĐD.Sen

ĐD. Thêu

Cường

 

( Mọi sự thay đổi trong bảng trực phải báo về Phòng Kế hoạch tổng hợp)

 

Làm ngoài giờ:  (7h00 - 11h00) Chủ nhật 02/6/2013: HL  Thảo

Đin thoi:  -  GĐ BS Thuận      : 058.2201366 - 058.3872539 (091.4095065)

      -  PGĐ DS.Quyền   : 058.3837051 - 058.3836631 –    058.3 832631     (090.3513332)

                     -  PGĐ BS Hùng    : 058.3550028 – (091.3419824)

                     -  PGĐ BS Hiếu      : 0913458771

                     -  Lái xe Tuấn         : 090.5228343

                     -  Lái xe Tính          : 058.3851807 (090.5306420)
     - Bảo vệ          : Phương 0979529807; Hảo 01664514891;Cường 0905712139

                   - Thường trú Oxy cao áp:  Phương 0914071221

                   - Thường trực dược:  Hương 0905453100

                                                                   Khánh Hoà, ngày 23 tháng 05 năm 2013

LÃNH ĐẠO DUYỆT                                                               Người lập bảng

                                                                                               Lưu Thị Thanh Thuỷ                                           


Tải về tại đây
Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu