Tìm kiếm
Lượt truy cập
Tin mới

Các tin khác
Ảnh hoạt động
Tin y học
  Tin hoạt động bệnh viện
VẬT LÝ TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG

Loãng xương (Osteooporosis) là một rối loạn chuyển hóa của bộ xương gây tổn thương sức mạnh của xương đưa đến tăng nguy cơ gãy xương. Sức mạnh của xương bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng và chất lượng của xương.  


Các tin khác
  Tin chuyên ngành

Các tin khác
  Chương trình sức khỏe

Các tin khác
  Tin y học quốc tế
Các tin khác
Đào tạo
Thư viện pháp luật

 

  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu