Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ
Lượt truy cập
 
Văn bản Trung ương, Bộ y tế
Quyết định 5384/QĐ-BYT về kế hoạch cải cách hành chính Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 13/10/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệ
Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
- Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó nâng cao nhậ
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngàỵ 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về việc ban hành chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011- 2020
Giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú
GM: Dự hội chợ Dược liệu YHDT lần thứ nhất
Nghị định CP về hoạt động triễn lãm
Kế hoạch triển khai CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2019
Giấy mời tăng cường kỹ năng giao tiếp cho nhân viên Công tác xã hội tại các Bệnh viện
Công văn 317/BYT-KCB
Quyết định 898/QĐ-BYT
Công văn số 181/YDCT-KHTC


Cẩm nang sức khỏe

  


  
                 

Đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang
Điện thoại: 058.3831103 / Fax: 058.3831102 - Email: bvyhctvphcn.syt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GĐ.BS.Nguyễn Minh Hiếu